Košík je prázdný

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro dotaz

Uživatel serveru Naturshop.cz (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) https://www.natushop.cz, který provozuje Marek Červenka, Rubešova 1285/16, 32600 Plzeň, IČ:69261342, DIČ:CZ7704252116 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, uděluje tímto Správci svůj souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se zpracováním uživatelem poskytnutých svých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a IP adresa, telefonický kontakt a to zejména za účelem kontaktování Uživatele Serveru Správcem a odpovídat na jeho dotaz. Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu 2let s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce admin@naturshop.cz odvolat. Správce garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Máte právo souhlas vzít kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, požádat nás o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.